Compleet aanbod met leerlijnen toegelicht

Werken volgens de kerndoelen en een actueel lesaanbod

Per vakgebied bieden wij meerdere keuzemogelijkheden voor de te volgen leerlijn. Alle leerlijnen worden door ons continu geactualiseerd.

Onze gespecialiseerde coördinatoren stemmen de leerlijnen voor een heel schooljaar met u af. Dat mag uw eigen leerlijn zijn, een leerlijn van ons, of een combinatie van verschillende (andere) leerlijnen. Iedere les laten we aansluiten op de actualieit. Tevens ontvangt u van ons een volledige verantwoording op de leerlijnen. Zo weet u zeker dat wij de doelen voor het einde van het jaar bereiken.
Ook inspiratie in uw school? Bel of app 0628567370 of mail yoran@desportievepauze.nl.

Vrijblijvend kennis maken met de leerlijnen -demonstratie

Wij laten u graag een voorbeeld van onze leerlijnen zien of een demonstratie van ons programma door onze coordinatoor. Dit kan in een persoonlijk gesprek, maar ook een proefles met een vakleerkracht.

Samen een goede focus bepalen.

In de brochure vindt u de focusgebieden per vakgebied met een toelichting op een mogelijke leerlijn. In een persoonlijk gesprek maken wij een programma op maat. Voor ons telt dat het talentonderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkelkansen en doelen die de school met het vakgebied beoogd.
Vraag direct onze brochures met meer informatie aan via yoran@hettalentenhuis.nl

Meer over onze eigen leerlijnen?
Bekijk hier ons aanbod om ook inzicht in de andere leerlijnen te krijgen.

Leerlijn Wetenschap
& Technologie

WETENSCHAP & TECHNOLOGIE IN DE METHODE

De leerlijn in het kort

In een wereld die continu én snel verandert wordt van het onderwijs veel gevraagd, als het gaat om schakelen tussen datgene wat de methode biedt én actueel is. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printing, Robotisering en VR om onder meer doelen op het gebied van digitale geletterdheid en computational thinking te realiseren.

De (vak)leerkracht begint altijd de les met 15 minuten introductie over een bepaalde thema W&T. De vakleerkracht daagt leerlingen vervolgens tijdens het zelfontdekkend leren uit opdrachtenkaarten te kiezen die passen bij hun niveau en daagt ze uit er echt iets bijzonders van te maken.

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
3 euro per leerling per jaar met een maximum van 1000 euro

Leerlijn Techniek

TECHNIEK IN DE METHODE

De leerlijn in het kort

In onze leerlijn zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een eenvoudig keuzemenu selecteert de school zelf de lessen voor een heel schooljaar. Vanzelfsprekend helpen wij een goede keuze te maken, het jaarschema in te vullen en zorgen wij ervoor dat direct inzicht is in een materialenlijst. Zo kan iedere school al voor de zomervakantie zijn jaarplanning, lessen en materialen klaar hebben staan voor het nieuwe schooljaar. De lessen kenmerken zich enerzijds door verschillende constructie en maaktechnieken. Anderzijds komen actuele thema’s op het gebied van Wetenschap & Technologie aan de orde. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan Robotisering, Virtual Reality. .

Download hier voorbeeldlessen
De kracht van de hefboom
De kracht van de magneet

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
1,75 euro per leerling per jaar met een maximum van 500 euro

Leerlijn Kunst

KUNST IN DE METHODE

De leerlijn in het kort

Werken vanuit actuele thema’s. Dat is Kunst in de Methode. Hoe vertaal je een 3D experience in een kunstwerk? Of visa versa? Een breed scala aan echte kunstlessen op verschillende thema’s waarbij de vakleerkracht samen met de school vooraf de lessen kan selecteren. Door middel van een duidelijk doelenkader kan samen bepaald worden op welke kunstzinnige onderdelen een school zich wilt richten. Is dit bijvoorbeeld juist meer beeldend of toch meer op bijvoorbeeld tekenen gericht? De bijgeleverde materialenchecklist maakt het gemakkelijk om in één keer de juiste materialen bij de lessen te bestellen.

Download hier voorbeeldlessen
Letterkunst
Keith Haring

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
250 euro per jaar

Leerlijn Sport, Taal & Rekenen

SPORT IN DE METHODE – DE BUITENSPELMAP
Taal en rekenen

De nieuwste methode van Het Talentenhuis laat leerlingen op een speelse manier taal en rekenen bijspijkeren.

Door het ontwikkelen van sportlessen met taal en- rekeninvloeden worden de leerlingen op een sportieve en speelse manier extra ondersteund in het behalen van de jaar gebonden SLO- doelen. Boven alle lessen staan de SLO-doelen die in de spellen worden behandeld beschreven. Deze doelen zijn aangehouden als leidraad. Ondanks de SLO-doelen, kunnen de scholen per periode andere stof behandelen. De lesinhoud kan aangepast worden aan de wens van de school.

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
500 euro

Voorbeeldlessen op aanvraag (per e-mail)

Leerlijn Muziek

MUZIEK IN DE METHODE

De leerlijn in het kort

Muziek in de Methode is een mix tussen zang en instrumentaal. Tevens betrekt muziek in de methode met zijn doelenkader ook de beste lessen uit andere lesmethodes om de doelen te verrijken.

Het is de enige methode die vooral begin-, tussen- en einddoelen centraal stelt. Iedere maand staat een muzikaal doel centraal. Dit doel wordt vervolgens ook meermaals herhaald. Het begin-, tussen- en einddoel kenmerkt zich door een werkvormenwijzer om het doel te bereiken. De werkvormen die de vakleerkracht kiest worden aangevuld met zijn/haar eigen inspiratie en kennis om tot de ultieme muziekles te komen. Met als doel inspirerende vakleerkrachten in te zetten die muziekonderwijs bijzonder (leuk) maken!

Er is altijd een begin-, tussen- en einddoel bij elk muzikaal doel. Is het doel behaald? Dan wordt er verdiept.

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
250 euro per jaar

Voorbeeldlessen op aanvraag (per e-mail)

Leerlijn Theater

THEATER IN DE METHODE

De leerlijn in het kort

Theater in de Methode stelt een duidelijk kader aan doelen dat voldoet aan de kerndoelen. Het is de enige methode die vooral begin-, tussen- en einddoelen centraal stelt. Iedere maand staat een ander doel centraal. Dit doel wordt vervolgens ook meermaals herhaald. Het begin-, tussen- en einddoel kenmerkt zich door een werkvormenwijzer om het doel te bereiken.

De werkvormen die de vakleerkracht kiest worden aangevuld met zijn/haar eigen inspiratie en kennis om tot de ultieme muziekles te komen. Met als doel inspirerende vakleerkrachten in te zetten die theateronderwijs bijzonder (leuk) maken!

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
120 euro per jaar

Voorbeeldlessen op aanvraag (per e-mail)

Leerlijn Sport

SPORT IN DE METHODE – DE BUITENSPELMAP

Zelf de pauze aantrekkelijker maken voor je leerlingen?

Dat kan eenvoudig! De begeleid buitenspelkaarten zijn zo gemaakt dat leerlingen leuk en leerzaam met de pauze aan de slag gaan.

Iedereen kan met kaarten het spel begeleiden.
Van overblijfouders tot leerkrachten, maar ook de leerling zelf!

Dowload hier voorbeeldlessen
Er zijn vier type kaarten, namelijk
Blauw met bal
Groen zonder materiaal
Oranje met materiaal
Rood individueel

Opbrengsten

  • Meer plezier tijdens de pauze
  • Een pauze met een leerzame touch
  • Tijdens en na de pauze minder problemen
  • Meer fysieke beweging tijdens de pauze
  • Laagdrempelig werken aan sociaal emotionele redzaamheid
  • Op ieder niveau met jaarlijkse updates

Kosten
Hard copy (70 kaarten)
200 euro, excl. 4,95euro verzendkosten

Digitaal (70 kaarten)
150 euro

Materialenkist checklist
Bij de leskaarten horen vanzelfsprekend materialen eenvoudige materialen (hoepels, voetballen, pionnen, rackets). Wanneer u een materialenchecklist wenst te ontvangen horen wij het graag.

Een compleet pakket voor de hele school is er al vanaf 1300 euro (excl. btw).

Leerlijn Digitale Geletterdheid

De leerlijn in het kort

De methode is een complete doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs. Met een gestructureerde opbouw van concrete lessen die ruimte laten voor de school en leerkracht voor een nuance en interpretatie.

De 4 thema’ s (ICT, Computational thinking, mediawijsheid, informatievaardgheden) vormen een geintegreerd geheel. En dat kan ook eigenlijk niet anders want de thema’ s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De methode leert geen digitale trucjes aan maar leert de digitale wereld fundamenteel begrijpen. En daarbij hebben we aandacht voor zowel de leerling als de leerkracht. De online omgeving biedt niet alleen lesmaterialen maar bij elke les zit ook een gedetailleerde video- instructie voor de leerkracht. Zo kunnen alle lessen door iedere leerkracht gegeven worden.

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
Op aanvraag

Gers Pardoel

Masterclass Beat & Rap

Gerard Joling

Opent Drum for dance

Blijven leren

Professionalisering

Robot NAO

Leert vaardigheden

Onze samenwerkingspartners

Contactgegevens

Expertisecentrum
Het Talentenhuis
T: 06 28 56 73 70
E: yoran@hettalentenhuis.nl

Kvk: 72780800

Volg onze socials

Vragen? Wij beantwoorden ze graag.