Ervaring sinds 2010

> 350 vakprofessionals

Actief door heel Nederland

Meer dan 10 jaar kwalitatieve talentprogramma’s | continuïteit

Expertisecentrum Het Talentenhuis verzorgt wettelijk geregeld onderwijs voor muziek, drama, beeldende vorming, techniek en sport in het primair en voortgezet onderwijs. Met ons expertisecentrum verzorgen we een talentprogramma dat voldoet aan de door de SLO gestelde kerndoelen en nemen daarmee het talentonderwijs van de school over. Samen met u zorgen we ervoor dat het schoolcurriculum op vakgebieden structureel verbeterd wordt. Expertisecentrum Het Talentenhuis levert maatwerk voor elke school en neemt dus alles uit handen. Onze activiteiten kunt u met uw openbare middelen bekostigen. Met onze jarenlange ervaring maken wij op meer dan 100 basisscholen in de Randstad, dagelijks het verschil voor ruim 10.000 leerlingen, in het primair en voortgezet onderwijs en daar zijn wij trots op.

Voor al het aanbod geldt dat dit op maat wordt aangepast naar de wensen van de school. Bekijk ook hoe wij de wow-factor in de praktijk brengen.

Bekijk onze promotievideo | een impressie van de praktijk.

Onze garanties 

24/7 bereikbaarheid

0% uitval

Vaste gezichten


Wat maakt ons uniek?

Management uit de onderwijspraktijk 

Vakprofessionals
cultuur & techniek met programma’s op maat

Vakprofessionals sport met programma’s op maat

Maak ook kennis met onze sportieve tak

Voor tussenschoolse opvang, onder andere sportieve pauze, begeleid buitenspel. Bekijk onze promo: 

Onze samenwerkingspartners

scholen zijn aan de slag met talentonderwijs.

vakprofessionals gingen je voor.

Contactgegevens

Expertisecentrum
Het Talentenhuis
T: 06 28 56 73 70
E: yoran@hettalentenhuis.nl

Kvk: 72780800

Volg onze socials

Vragen? Wij beantwoorden ze graag.