“Ik vind dat talentonderwijs moet inspireren.”

“Een echte vakprofessioneel inspireert de hele school.”

Programma’s op maat, in lijn met de kerndoelen.

Een kwalitatief talentprogramma door echte vakprofessionals vindt u bij Het Talentenhuis. Of het nu om muziek, theater, dans, kunst, techniek, wetenschap, ict (robotica, programmeren etc.) of sport gaat, wij bieden het aan. Met Expertisecentrum Het Talentenhuis verzorgen wij wettelijk geregeld onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Samen met u zorgen we ervoor dat het schoolcurriculum op vakgebieden structureel verbeterd wordt.

Expertisecentrum Het Talentenhuis biedt een programmamanager aan die de kwaliteit van het programma waarborgt: alle programma’s zijn namelijk op maat, interactief en actueel (burgerschap). 

– Programma’s op maat. 
– Programma’s met een WoW-factor.
– Werken met vaste gezichten. 
– Coaching on the job.
– De organisatie en coördinatie van de lessen: borgen van kwaliteit. 
– Meermaals per jaar verantwoording op de leerlijnen en behaalde doelen.

Het programma zal volledig op de kerndoelen verantwoord kunnen worden aan de hand van uw eigen of onze nieuwste interactieve leerlijnen. Doormiddel van masterclasses bieden wij ook gedifferentieerde talentprogramma’ s op maat aan.

Onze kernwaarden
Wij hanteren een strikte procedure bij de selectie van vakprofessionals, waaronder een proefles onderdeel maakt van deze procedure.
De volgende kernwaarden worden nageleefd:
– Diversiteit. 
– Enthousiasme en passie voor vakgebied en onderwijs.
– Affiniteit met de doelgroep.
– Leerlingen op nummer 1 zetten, kennis willen overdragen.  
– Kernwaarden van de school respecteren.
– Pedagogisch, didactisch en organisatorisch sterk.

Bekijk hier een aantal voorbeelden van hoe wij de WoW-factor in de praktijk tot uiting brengen.

Bekijk onze brochure voor het volledig aanbod dat kan gelden voor een heel schooljaar of een andere periode.

Masterclasses voor Jong Talent

Expertisecentrum Het Talentenhuis voorziet in een programma dat speciaal ontwikkeld is voor talenten die tijdens talentontwikkelingsprogramma’s ontdekt worden. Het gebeurt geregeld dat op scholen talent ontdekt wordt onder leerlingen op het gebied van cultuur, techniek of sport. Expertisecentrum Het Talentenhuis voorziet in een programma dat speciaal ontwikkeld is voor deze talenten, de zogenoemde verdiepende masterclasses met de beste vakprofessionals. Het zorgt voor gemotiveerde leerlingen en nog meer kansen(gelijkheid) voor kinderen die op deze vakken uitblinken.  Ze leren ook hoe ze buiten schooltijd hun talenten zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Graag vertellen wij u meer over “Masterclass Jong Talent”.

 

Talentprogramma’s tijdens de schoolvakantie

Met onze interactieve programma’s op taal, rekenen en talentonderwijs weten wij vakantiescholen leuk én leerzaam in te richten. Wij nemen het onderwijsprogramma waar nodig volledig over van de school. Onze brochure geeft een beeld van programma’s die op maat gemaakt kunnen worden. Wij lichten het graag ook toe in een persoonlijke kennismaking.

Ondersteuning bij taalprogramma’s

Expertisecentrum Het Talentenhuis kan op meerdere manieren helpen bij het vak taal, denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:
– Ondersteuning gericht op taal- en leesvaardigheid.
– Begeleiding op NT2 (Nederlands als tweede taal).
– Programma’s die leesplezier bevorderen.

Vervanging nodig?

Wij bieden geen vervangingsdiensten aan. Daarvoor verwijzen wij graag door naar onze partner Level 247. Zij kunnen helpen bij het vervangen van groepsleerkrachten, onderwijsassistenten etc.

Scholen aan het woord

Veelgestelde vragen voor scholen

Hoe kan ik een afspraak maken voor een oriënterend gesprek?

Wat leuk dat jullie interesse hebben in een talentontwikkelingsprogramma via ons expertisecentrum. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met Yoran Bos telefonisch of per WhatsApp via 0628567370 of via yoran@hettalentenhuis.nl.

Binnen welke termijn kan een samenwerking starten?

Van belang is dat we een goed beeld hebben van hoe wij het talentonderwijs binnen jullie school kunnen vormgeven, conform de gestelde kerndoelen. In veel gevallen kunnen we binnen een week na aanvraag in ieder geval een goede basis leggen voor een structurele samenwerking.

Welke vakgebieden kan ik via jullie expertisecentrum afnemen?

Wij zijn de specialist op het ontwikkelen van programma’s op het gebied van Cultuur (muziek, theater, dans en kunst), Techniek & Wetenschap en Sport. In onze brochure geven we graag meer toelichting over hoe we deze programma’s vormgeven.

Voor hoe lang ga ik een verbintenis aan met jullie organisatie?

Dit is per opdracht verschillend, maar in de regel een half jaar tot maximaal 2 jaar. Uiteraard hebben wij graag dat u daarna de overeenkomst verlengd. Wij gaan graag een duurzame samenwerking aan met onze klanten.

Hoe levert Expertisecentrum Het Talentenhuis een programma op maat?

Tijdens een oriënterend kennismakingsgesprek gaan wij kijken naar de specifieke behoeften en wensen van uw school. Onze programmamanager zal hierna, samen met de school en een vakprofessional vorm geven aan een voorstel hoe het talentonderwijs binnen de school vormgegeven kan worden.

Waar komen de professionals van jullie organisatie vandaan?

Alle professionals die bij ons expertisecentrum werken hebben een enorme passie voor een bepaald vakgebied. Zij doen dan vaak al werk dat een relatie heeft met hun vakgebied. Wij zoeken professionals met niet alleen passie voor hun werk, maar ook de wil om ons, de samenwerkende scholen en leerlingen te inspireren, om met hun passie het talentonderwijs te verrijken.

Hoe selecteren jullie vakprofessionals?

Onze vakprofessionals worden allereerst geselecteerd op hun passie voor een specifiek vakgebied. Verder vormt een uitgebreide sollicitatieprocedure, inclusief een pedagogisch assessment en proefles, onderdeel van het selectieproces.

Wat doen jullie aan scholing voor onze vakprofessionals?

Onze vakprofessionals worden regelmatig ondersteund en gestimuleerd om hun professionele vaardigheden verder te ontwikkelen. We bieden een uitgebreid trainingsprogramma aan, bestaande fysieke en online momenten waarin deskundigheidsbevordering wordt aangeboden.

Thema’s die aan de orde komen zijn pedagogiek, didactiek en klassenmanagement. Tenslotte hebben wij een uitgebreid coachingsprogramma.

Wat als ik niet tevreden ben over een professional?

Expertisecentrum Het Talentenhuis doet veel aan deskundigheidsbevordering voor diens professionals. Zo bieden wij begeleiding en coaching op pedagogische-, didactische- en organisatorische competenties. In veel gevallen leidt dit tot ook tot continuïteit van een professional op school. Als dit in uitzonderlijke gevallen alsnog niet lukt gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.

Hebben alle vakprofessionals een VOG?

Ja, alle vakprofessionals in onze organisatie dienen in alle gevallen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vanwege hun (les)bezoeken aan scholen.

Onze garanties 

24/7 bereikbaarheid

0% uitval

Vaste gezichten

Onze samenwerkingspartners

Contactgegevens

Expertisecentrum
Het Talentenhuis
T: 06 28 56 73 70
E: yoran@hettalentenhuis.nl

Kvk: 72780800

Volg onze socials

Vragen? Wij beantwoorden ze graag.