Pagina wordt geladen ...

Expertise Centrum Het Talentenhuis:
Alleen het beste talentonderwijs is goed genoeg!

24/7 bereikbaar

| Compleet aanbod met leerlijnen toegelicht

Samenwerken aan het beste talentonderwijs
Onze producten ontstaan uitsluitend in samenwerking met de scholen. Trefwoorden: inspirerend, verdiepend en actueel!

Voor alle vakgebieden geldt dat wij kunnen werken met onze leerlijn, uw leerlijn of een combinatie van beide. Wij kijken samen met u wat goed aansluit op de leerbehoefte van de leerlingen.


Ervaren vakspecialisten, schooljaar lang
Wij hebben echte vakspecialisten in huis voor Muziek, Theater, Dans, Kunst, Techniek, Wetenschap en Technologie. Specialisten die (nog steeds) in het echte werkveld staan en daarmee de ultieme inspiratoren zijn. Volgens ons begint goed talentonderwijs bij een echte inspirator. De vakspecialisten werken met actuele lesprogramma's volgens de kerndoelen die vanuit het MinOCW gesteld zijn.

Ervaren vakspecialisten, kortlopende periode 
Ook voor kortlopende trajecten zoals de verlengde schooldag helpen wij u graag aan een vakspecialist die de school op inhoud naar een hoger plan brengt. 

Greep uit ons activiteitenaanbod:
Muziek - Ik ben een popster, de instrumentenfabriek, ik ben een multitalent
Theater - Showmaster, Musical, Goochelaar
Kunst - Uit de Kunst, Graffiti Artiest, Ontwerper
Techniek - Showmaster, Musical, Goochelaar
Sport - Freestyle voetbaltrucjes, Ontdek je sporttalent, Leren buitenspelen, Atletiek, Judotalent

Vraag direct onze brochures met meer informatie aan via yoran@desportievepauze.nl.


Meer over onze leerlijnen

Leerlijn Wetenschap & Techniek
WETENSCHAP & TECHNOLOGIE IN DE METHODE

De leerlijn in het kort:
In een wereld die continu én snel verandert wordt van het onderwijs veel gevraagd, als het gaat om schakelen tussen datgene wat de methode biedt én actueel is. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printing, Robotisering en VR om onder meer doelen op het gebied van digitale geletterdheid en computational thinking te realiseren.
De (vak)leerkracht begint altijd de les met 15 minuten introductie over een bepaalde thema W&T. De vakleerkracht daagt leerlingen vervolgens tijdens het zelfontdekkend leren uit opdrachtenkaarten te kiezen die passen bij hun niveau en daagt ze uit er echt iets bijzonders van te maken.

 

Impressie van een les


Kosten (indien u geen klant van ons bent):
3 euro per leerling per jaar met een maximum van 1000 euro


Leerlijn Techniek
TECHNIEK IN DE METHODE


De leerlijn in het kort:
In onze leerlijn zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een eenvoudig keuzemenu selecteert de school zelf de lessen voor een heel schooljaar. Vanzelfsprekend helpen wij een goede keuze te maken, het jaarschema in te vullen en zorgen wij ervoor dat direct inzicht is in een materialenlijst. Zo kan iedere school al voor de zomervakantie zijn jaarplanning, lessen en materialen klaar hebben staan voor het nieuwe schooljaar. De lessen kenmerken zich enerzijds door verschillende constructie en maaktechnieken. Anderzijds komen actuele thema’s op het gebied van Wetenschap & Technologie aan de orde. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan Robotisering, Virtual Reality. 

Download hier voorbeeldlessen
De kracht van de hefboom

De kracht van de magneet

Kosten (indien u geen klant van ons bent)
1,75 euro per leerling per jaar met een maximum van 500 euro 


LEERLIJN KUNST
KUNST IN DE METHODE


De leerlijn in het kort:
Werken vanuit actuele thema’s. Dat is Kunst in de Methode. Hoe vertaal je een 3D experience in een kunstwerk? Of visa versa? Een breed scala aan echte kunstlessen op verschillende thema’s waarbij de vakleerkracht samen met de school vooraf de lessen kan selecteren. Door middel van een duidelijk doelenkader kan samen bepaald worden op welke kunstzinnige onderdelen een school zich wilt richten. Is dit bijvoorbeeld juist meer beeldend of toch meer op bijvoorbeeld tekenen gericht? De bijgeleverde materialenchecklist maakt het gemakkelijk om in één keer de juiste materialen bij de lessen te bestellen.

Download hier proeflessen
Letterkunst
Keith Haring

Kosten (indien u geen klant van ons bent):
250 euro per jaar

Expertise Centrum Het Talentenhuis is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 72780800

Leerlijn sport
SPORT IN DE METHODE - DE BUITENSPELMAP

Zelf de pauze aantrekkelijker maken voor je leerlingen?
Dat kan eenvoudig! De begeleid buitenspelkaarten zijn zo gemaakt dat leerlingen leuk en leerzaam met de pauze aan de slag gaan. 

Iedereen kan met kaarten het spel begeleiden.
Van overblijfouders tot leerkrachten, maar ook de leerling zelf!


Dowload hier voorbeeldlessen
Er zijn vier type kaarten, namelijk
Blauw met bal   
Groen zonder materiaal  
Oranje met materiaal  
Rood individueel

Opbrengsten
- Meer plezier tijdens de pauze
- Een pauze met een leerzame touch
- Tijdens en na de pauze minder problemen
- Meer fysieke beweging tijdens de pauze
- Laagdrempelig werken aan sociaal emotionele redzaamheid
- Op ieder niveau met jaarlijkse updates

Kosten
Hard copy (70 kaarten)
200 euro, excl. 4,95euro verzendkosten

Digitaal (70 kaarten)
150 euro 

Materialenkist checklist
Bij de leskaarten horen vanzelfsprekend materialen eenvoudige materialen (hoepels, voetballen, pionnen, rackets). Wanneer u een materialenchecklist wenst te ontvangen horen wij het graag. 
Een compleet pakket voor de hele school is er al vanaf 1300 euro (excl. btw).


Leerlijn Muziek
MUZIEK IN DE METHODE


De leerlijn in het kort:
Muziek in de Methode is een mix tussen zang en instrumentaal. Tevens betrekt muziek in de methode met zijn doelenkader ook de beste lessen uit andere lesmethodes om de doelen te verrijken.  
Het is de enige methode die vooral begin-, tussen- en einddoelen centraal stelt. Iedere maand staat een muzikaal doel centraal. Dit doel wordt vervolgens ook meermaals herhaald. Het begin-, tussen- en einddoel kenmerkt zich door een werkvormenwijzer om het doel te bereiken. De werkvormen die de vakleerkracht kiest worden aangevuld met zijn/haar eigen inspiratie en kennis om tot de ultieme muziekles te komen. Met als doel inspirerende vakleerkrachten in te zetten die muziekonderwijs bijzonder (leuk) maken!
Er is altijd een begin-, tussen- en einddoel bij elk muzikaal doel.   Is het doel behaald? Dan wordt er verdiept.

Voorbeeldlessen op aanvraag (per e-mail).

Kosten (indien u geen klant van ons bent);
250 euro per jaar


Leerlijn Theater
THEATER IN DE METHODE


De leerlijn in het kort:
Theater in de Methode stelt een duidelijk kader aan doelen dat voldoet aan de kerndoelen. Het is de enige methode die vooral begin-, tussen- en einddoelen centraal stelt. Iedere maand staat een ander doel centraal. Dit doel wordt vervolgens ook meermaals herhaald.  Het begin-, tussen- en einddoel kenmerkt zich door een werkvormenwijzer om het doel te bereiken. De werkvormen die de vakleerkracht kiest worden aangevuld met zijn/haar eigen inspiratie en kennis om tot de ultieme muziekles te komen. Met als doel inspirerende vakleerkrachten in te zetten die theateronderwijs bijzonder (leuk) maken!

Voorbeeldlessen op aanvraag (per e-mail).

Kosten (indien u geen klant van ons bent):
120 euro per jaar

 

SNEAK PREVIEW: ONDERWIJS IN THE PICTURE

Gerard Joling

Gerard Joling opent Drum2Dance

Kids Top 20

Het Talentenhuis in de Kids Top 20!

Masterclass

Masterclass Popband in HPC

Blijven leren

Professionalisering 

Gers Pardoel op bezoek

Masterclass Beat & Rap #inspiratie

Onze robot

NAO Robot traint leerkrachten en leerlingen

Sportief Talent voor minister

Minister op bezoek

Ralf Mackenbach op bezoek

Opent eerste verdiepend programma

Onze samenwerkingspartners

onze partners

Eén gezamenlijke missie: "Ieder kind verdient het beste talentonderwijs!"

sitemap | contact | privacy | beter vindbaar dotsolutions
Volg ons op instagram instagram