Expertise Centrum
Het Talentenhuis

Alleen het beste talentonderwijs is goed genoeg!

10 jaar kwalitatieve talentprogramma’s in Den Haag en Rotterdam!

Met ruim 10 jaar ervaring in de Haagse en Rotterdamse krachtwijken maken we dagelijks het verschil voor ruim 10.000 leerlingen in het primair onderwijs.
Advies op talentontwikkeling in Den Haag en omstreken. Leerkansenprofiel (LKP Onderwijs), Verlengde Schooldag Den Haag (VSD Onderwijs) en tussenschoolse opvang (begeleid buitenspel).

In de brochure vindt u de focusgebieden per vakgebied met een toelichting op een mogelijke leerlijn. In een persoonlijk gesprek maken wij een programma op maat. Voor ons telt dat het talentonderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkelkansen en doelen die de school met het vakgebied beoogd.

De volgende talentvakken bieden wij aan

Kunst

Techniek & wetenschap

Muziek

Theater

Koken

Media wijsheid

Robotica

Sport

{

0% uitval garantie

Het Talentenhuis en Sporttalent garanderen 0% uitval. In de afgelopen 10 jaar hebben wij alle activiteiten kunnen aanbieden zonder dat er een les uitgevallen is.

Mocht er onverhoopt toch een les uitvallen, dan maken wij dat op een bijzondere wijze met u goed. Wij zijn namelijk pas tevreden als u dat ook bent.

{

24/7 Bereikbaarheid

Het bestuur van Het Talentenhuis en Sporttalent bestaat uitsluitend uit onderwijsprofessionals die zelf nog voor de klas staan of recent nog voor de klas hebben gestaan. Omdat wij weten dat niks vervelender is dan stilstaan, zijn wij als organisatie 24/7 bereikbaar voor u.

Dat betekent dat u ons ook gerust kunt bellen als er om 23:00 toch nog iets is wat u met ons wilt delen. Bel of app 0628567370 of mail naar yoran@desportievepauze.nl.

{

Vaste gezichten

Het Talentenhuis staat voor continuïteit. Hoe fijn is het voor de leerlingen als ze iedere week weer dezelfde vakdocent voor de klas hebben bij hun talentvak?

Een schooljaar lang hetzelfde gezicht. Dat is waar wij voor staan.

Onderwijs op maat

Het Talentenhuis verzorgt wettelijk geregeld onderwijs voor muziek, drama (theater), beeldende vorming, techniek en sport (tussenschoolse opvangactiviteiten) in het primair onderwijs. Met ons onderwijscentrum verzorgen we onderwijs dat voldoet aan de kerndoelen. Samen met u zorgen we ervoor dat het schoolcurriculum op vakgebieden structureel verbeterd wordt. Onze activiteiten kunt u als school met uw openbare middelen bekostigen.
We koppelen aan uw onderwijs een specialist die u daarbij voor een periode kan helpen. Ook denkt de specialist met u mee in de leerlijn en visie op desbetreffend vakgebied. Ons team kenmerkt zich door uitsluitend adviseurs, coördinatoren en specialisten die zich dagelijks inzetten om het beste talentonderwijs te bieden dat er is, maar nog belangrijker; toekomstbestendig.

Toonaangevend onderwijs

Op meer dan 50 basisscholen hebben we bewezen een betrouwbare partner te zijn door van meet af aan nog steeds betrokken te zijn bij de inrichting van hun onderwijs. Talentonderwijs betekent bij ons meer dan inspireren, maar ook borgen op inhoud van leerlijnen en delen van een gezamenlijke visie. Zo zijn wij initiatiefnemer van de Stichting Masterclass Jong Talent (een samenwerking tussen schoolbesturen, culturele organisaties, technische instituten en de scholen).

Aansluitend op de kerndoelen – actueel lesaanbod – burgerschap

Onze vakspecialisten verrijken ons lesprogramma’ s met hun eigen expertise. Per vakgebied bieden wij meerdere keuzemogelijkheden voor de te volgen leerlijn. Alle leerlijnen worden door ons continu geactualiseerd. Onze programmamanager stemmen de leerlijnen voor een heel schooljaar met u af. Dat mag uw eigen leerlijn zijn, een leerlijn van ons, of een combinatie van verschillende (andere) leerlijnen. Iedere les laten we aansluiten op de actualiteit om daarmee burgerschapsonderwijs te bevorderen. Tevens ontvangt u van ons een volledige verantwoording op de leerlijnen. Zo weet u zeker dat wij de doelen voor het einde van het jaar bereiken.

Werken met vakspecialisten – Sollicitatieproces

Bij onze organisatie sluiten zich alleen echte vakspecialisten aan dankzij een groot netwerk binnen de Cultuur-,Techniek- en sportsector weten wij de beste professionals ons aan te binden. Onze vakdocenten zijn bewezen bekwaam. Met veel passie en een dosis vakkennis maken zij het talentprogramma onvergetelijk. Hieronder een inzicht hoe wij onze vakspecialisten selecteren:

Trainen van onze vakspecialisten (HCO)

Aansluitend op de kerndoelen

Onze vakspecialisten verrijken onze lesprogramma’ s met hun eigen expertise, met als basis de kerndoelen. Daarnaast spannen wij ons in om met de school bruggen te slaan naar de vervolgopleidingen (zoals het voortgezet onderwijs). Indien gewenst kunnen wij ook werken met het programma dat u als school wenst te hanteren.

Leerlijnen – Taal – 21 st Century Skills

Per vakgebied bieden wij meerdere keuzemogelijkheden voor de te volgen leerlijn in combinatie met 21st Century Skills. Alle leerlijnen worden door ons continu geactualiseerd en daarin staat taalontwikkeling centraal. Onze gespecialiseerde coordinatoren stemmen de leerlijnen voor een heel schooljaar met u af. Dat mag uw eigen leerlijn, een leerlijn van ons, of een combinatie van verschillende (andere) leerlijnen. Iedere les laten we zo aansluiten op de actualiteit. Tevens ontvangt u van ons een volledige verantwoording op de leerlijnen. Zo weet u zeker dat wij de doelen voor het einde van het jaar bereiken.

Wilt u meer informatie over onze leerlijnen ga dan naar de leerlijn.

Vrijblijvend kennis maken met de leerlijnen

Wij laten u graag een voorbeeld van onze leerlijnen zien of een demonstratie van ons programma door onze programmamanager.

Proefles

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een keer een vrijblijvende proefles van één van onze vakdocenten bij u op school? Neem dan contact met ons.

Het Talentenhuis biedt haar werknemers over een heel schooljaar meerdere leermomenten aan. Dit doen wij tijdens onze inspiratie workshops (3 keer in het jaar) waar de vakdocenten op hun vakgebied geinspireerd en bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Daarnaast hebben de vakdocenten 3 keer per jaar een lesbezoek van één van onze coördinatoren voor een coaching on the job sessie. Hier wordt door de coördinator een na gesprek gedaan en een verslag gemaakt van punten waar de docent zich verder op kan gaan ontwikkelen.Een pedagogisch en didactische rugzak is belangrijk. Het Talentenhuis heeft voor zijn vakdocenten een online leeromgeving waar een assessment aan gekoppeld is dat de vakdocenten 2 keer per jaar maken. Wij bieden in samenwerking met het HCO onze docenten de mogelijkheid om trainingen te volgen waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen op hun pedagogische en didactische vaardigheden. Tevens verzorgt het HCO regelmatig coaching waar nodig voor de vakdocenten van Het Talentenhuis.

Dus wilt u werken met echte vakspecialisten

Met als basis de kerndoelen, 0% uitval en 24/7 bereikbaarheid. Neem dan contact op met yoran@hettalentenhuis.nl of 0628567370

Onze samenwerkingspartners

Contactgegevens

Expertisecentrum
Het Talentenhuis
T: 06 28 56 73 70
E: yoran@hettalentenhuis.nl

Kvk: 72780800

Volg onze socials

Vragen? Wij beantwoorden ze graag.