Taal en Rekenen

Leuke sportprogramma’s met een leerzame touch!

Door het ontwikkelen van sportlessen met taal en- rekeninvloeden worden de kinderen op een sportieve en speelse manier extra ondersteund in het behalen van de jaar gebonden SLO- doelen.

Boven alle lessen staan de SLO-doelen die in de spellen worden behandeld. Deze doelen zijn aangehouden als leidraad.

Ondanks de SLO-doelen, kunnen de scholen per periode andere stof behandelen, daardoor is het wel van belang dat Sporttalent de lesstof uit de sportlessen met de scholen bespreekt. De lessen zijn opgebouwd met een warming-up of spel en bestaat verder uit verschillende spelelementen met taal en rekenonderdelen.

Wilt u meer informatie over de leerlijn dan kunt u dit bij ons opvragen.

Sportief Talent

Sportief pauzeren

Ralf Mackenbach

Als inspirator

Kids Top 20

Het Talentenhuis doet mee!

Masterclass

Popband in een echte studio

Onze samenwerkingspartners

Contactgegevens

Expertisecentrum
Het Talentenhuis
T: 06 28 56 73 70
E: yoran@hettalentenhuis.nl

Kvk: 72780800

Volg onze socials

Vragen? Wij beantwoorden ze graag.