Sportieve Pauze

Leuke sportprogramma’s met een leerzame touch!

De sportieve pauze is de oplossing om leerlingen een leuke, gevarieerde en actieve pauze te bezorgen.

Sporttrainers komen tijdens de pauze sportactiviteiten verzorgen, verdeeld over verschillende vakken op het schoolplein. Sporttalent heeft een eigen handboek balspellen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er tijdens de pauze een gevarieerd en uitdagend aanbod is voor de leerlingen, ieder schooljaar weer.

Opbrengsten

  • Toename fysieke activiteiten
  • Stimuleert verantwoordelijkheid en samenwerking tussen de leerlingen
  • Meer rust op het schoolplein en binnen de school
  • Ontwikkeling nieuwe motorischevaardigheden en het verbeteren van het zelfvertrouwen
  • Afname fysieke en verbale agressie
  • Combinatie van educatie met sport en spel

De sportdocenten

De sportdocenten zijn (bijna) allemaal aangesloten bij sportclubs in de buurt. De sportkracht is afgestudeerd of volgt een opleiding aan de HALO, MBO Sport en Bewegen of is bewezen bekwaam in het geven van sportlessen.

Selectie van onze sportdocenten

Stap 1 Er wordt een pedagogische assessment afgenomen. 
Stap 2 Een gesprek met de operationeel manager.
Stap 3 De sportdocent loopt mee op een school met een sport coördinator. 
Stap 4 De sportdocent moet zelf op het schoolplein staan voor een groep en wordt beoordeeld door de sport coördinator. 
Stap 5 Bij een positieve beoordeling kan de sportdocent het werkveld in.   

Professionalisering van de sportdocenten

Sporttalent biedt haar werknemers over een heel schooljaar meerdere leermomenten aan. Dit doen wij tijdens onze inspiratie workshops (3 keer in het jaar) waar de sportdocenten op hun vakgebied geinspireerd en bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Daarnaast hebben de sportdocenten 4 keer per jaar een bezoek van één van onze coördinatoren voor een coaching on the job sessie. Hier wordt door de coördinator een na gesprek gedaan en een verslag gemaakt van punten waar de docent zich verder op kan gaan ontwikkelen. Een pedagogisch en didactische rugzak is belangrijk. Sporttalent heeft voor zijn vakdocenten een online leeromgeving waar een assessment aan gekoppeld is dat de vakdocenten 2 keer per jaar maken.

Sportieve pauze + Taal en Rekenen

Door het ontwikkelen van sportlessen met taal en- rekeninvloeden worden de kinderen op een sportieve en speelse manier extra ondersteund in het behalen van de jaar gebonden SLO- doelen.

Boven alle lessen staan de SLO-doelen die in de spellen worden behandeld beschreven. Deze doelen zijn aangehouden als leidraad. Ondanks de SLO-doelen, kunnen de scholen per periode andere stof behandelen, daardoor is het wel van belang dat Sporttalent de lesstof uit de sportlessen met de scholen bespreekt. De lessen zijn opgebouwd met warming-up of spel en bestaan verder uit verschillende spelelementen met taal en rekenonderdelen.

Sportief Talent

Sportief pauzeren

Ralf Mackenbach

Als inspirator

Kids Top 20

Het Talentenhuis doet mee!

Masterclass

Popband in een echte studio

Onze samenwerkingspartners

Contactgegevens

Expertisecentrum
Het Talentenhuis
T: 06 28 56 73 70
E: yoran@hettalentenhuis.nl

Kvk: 72780800

Volg onze socials

Vragen? Wij beantwoorden ze graag.